CIRAX

CIRAX: COL·LABORATORI INTERUNIVERSITARI DE RECURSOS D'APRENENTATGE EN XARXA La finalitat de CIRAX és ajudar al professorat de les universitats catalanes a esdevenir una comunitat educativa que utilitza de manera sistemàtica els recursos d’aprenentatge emmagatzemats en un repositori compartit, i que és actiu en la creació, actualització i compartició de recursos i metodologies per a l’aprenentatge. Una comunitat que té per objectiu la millora contínua de la qualitat docent i que progressa a partir de l’experiència i la pràctica reflexiva.
52 members | 99 affiliated resources
August 09th, 2019
OER_LIBRARIAN

OER_LIBRARIAN added EVAM

to CIRAX - on Aug 09, 02:00pm
OER Commons

EVAM was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Aug 09, 01:56pm
December 18th, 2017
OER Commons

Derivades: exercicis bàsics was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Dec 18, 05:59pm
OER Commons

Matemàtiques I. Segon examen parcial. Curs 2009/2010 was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Dec 18, 05:59pm
OER Commons

Unitat 9. Càlcul de derivades was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Dec 18, 05:59pm
OER Commons

Unitat 5. Resolució d'equacions was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Dec 18, 05:59pm
OER Commons

Funció continua was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Dec 18, 05:59pm
OER Commons

Matrius i determinants was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Dec 18, 05:59pm
October 27th, 2017
Jordi  Poch
Jordi  Poch

Jordi Poch removed Integral definida.Definició

from CIRAX - on Oct 27, 03:19am
Jordi  Poch

Jordi Poch removed Determinant d'una matriu quadrada

from CIRAX - on Oct 27, 03:19am
Jordi  Poch

Jordi Poch removed Derivades: concavitat, convexitat i punts d'inflexió

from CIRAX - on Oct 27, 03:19am
October 26th, 2017
OER Commons

Els nombres complexos was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Els nombres reals was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons
OER Commons

Unitat 8. Funcions was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Unitat 7. Resolució de sistemes d'equacions was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Unitat 6. Resolució d'inequacions was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Unitat 4. Fraccions algebraiques was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Unitat 3. Polinomis was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm