CIRAX

CIRAX: COL·LABORATORI INTERUNIVERSITARI DE RECURSOS D'APRENENTATGE EN XARXA La finalitat de CIRAX és ajudar al professorat de les universitats catalanes a esdevenir una comunitat educativa que utilitza de manera sistemàtica els recursos d’aprenentatge emmagatzemats en un repositori compartit, i que és actiu en la creació, actualització i compartició de recursos i metodologies per a l’aprenentatge. Una comunitat que té per objectiu la millora contínua de la qualitat docent i que progressa a partir de l’experiència i la pràctica reflexiva.
52 members | 103 affiliated resources

All resources in CIRAX

MOOC continguts pre-àlgebra

(View Complete Item Description)

Numerosos problemas de la vida cotidiana encuentran solución al ser reformulados en un contexto matemático. En este curso presentaremos algunos problemas relacionados con el ámbito de las comunicaciones, a la vez que introduciremos los conocimientos y procedimientos algebraicos que permitirán entender formalmente el problema a la vez que una solución. La palabra descodificar del título hace referencia, en parte, al ámbito en el que se sitúan los problemas que se plantearán: la criptografía y la teoría de códigos. Algunos de ellos serán los esquemas para compartir secretos, la criptografía de clave pública o los códigos de Hamming. Los números complejos, los cuerpos finitos y los espacios vectoriales serán algunos de los conceptos que se introducirán. La criptografía y la teoría de códigos ayudaran al estudiante a “descodificar” los conceptos más abstractos.

Material Type: Assessment, Homework/Assignment, Lecture

Author: Vanesa Daza

M1. 2.2 Enteros: divisibilidad

(View Complete Item Description)

Vídeo sobre la divisibilidad de los números enteros, en el Módulo 1, Jugando con los números, del MOOC "Descodificando álgebra". Escola Superior Politècnica, UPF Presentación sobre los números enteros, revisión del concepto de divisibilidad

Material Type: Homework/Assignment

Author: Vanesa Daza

ACME

(View Complete Item Description)

El projecte d'Avaluació Continuada i Millora de l'Ensenyament (ACME), de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, permet la correcció totalment automàtica d'una gran varietat d'exercicis no trivials parametritzats.

Material Type: Assessment, Interactive

Author: Ivan at WIRIS

Vídeo-taller en trigonometría. Problema

(View Complete Item Description)

Segona part del taller en trigonometria de l'assignatura Fonaments matemàtics impartida per M. Rosa Estela als estudiants de primer curs del grau en Enginyeria Civil Vídeo-taller pràctic de resolució d'un problema de navegació aplicant conceptes i teoremes trigonomètrics

Material Type: Assessment, Homework/Assignment, Lecture, Unit of Study

Author: M. Rosa Estela