CIRAX

CIRAX: COL·LABORATORI INTERUNIVERSITARI DE RECURSOS D'APRENENTATGE EN XARXA La finalitat de CIRAX és ajudar al professorat de les universitats catalanes a esdevenir una comunitat educativa que utilitza de manera sistemàtica els recursos d’aprenentatge emmagatzemats en un repositori compartit, i que és actiu en la creació, actualització i compartició de recursos i metodologies per a l’aprenentatge. Una comunitat que té per objectiu la millora contínua de la qualitat docent i que progressa a partir de l’experiència i la pràctica reflexiva.
52 members | 99 affiliated resources
September 20th, 2013
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.1.3 Complejos: nuevo enfoque

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4. Introducción: corrigiendo errores

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.2.1 Representacion polar

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.2.1 Representación polar (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.2.2 Complejos: raíces

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.1.1 Plano Real 1/2

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.3.2. Imagen y núcleo (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3. Introducción: compartiendo secretos

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M2. Introducción: cifrando mensajes

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.2.2 Complejos: raices (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3 1.Matrices: definición

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.3.1 Producto Interior

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.3.1 Producto Interior (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.3.2 Matrices unitarias

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.3.2 Matrices unitarias (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.4 Solución reto

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5. Introducción: Mirando al futuro

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.1.1 Complejos: definición

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am