CIRAX

CIRAX: COL·LABORATORI INTERUNIVERSITARI DE RECURSOS D'APRENENTATGE EN XARXA La finalitat de CIRAX és ajudar al professorat de les universitats catalanes a esdevenir una comunitat educativa que utilitza de manera sistemàtica els recursos d’aprenentatge emmagatzemats en un repositori compartit, i que és actiu en la creació, actualització i compartició de recursos i metodologies per a l’aprenentatge. Una comunitat que té per objectiu la millora contínua de la qualitat docent i que progressa a partir de l’experiència i la pràctica reflexiva.
52 members | 99 affiliated resources
October 26th, 2017
OER Commons

El nombres naturals was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Tècniques elementals de Càlcul i Àlgebra was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Exercicis del Seminari d'Introducció a les Matemàtiques was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Sistemas de numeración was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Sistemes de numeració was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Tutorial maple: matrius i sistemes d'equacions was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Tutorial maple: integració, àrea entre dues corbes was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Tutorial maple: derivació, extrems i Taylor was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Tutorial maple: funcions, límits i continuïtat was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Tutorial maple: nombres complexos was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Introducció al Maple was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Conjunts numèrics: exercicis teòrics was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Probabilitat N(0,1) Part.2 was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm
OER Commons

Probabilitat N(0,1) Part.1 was unpublished by the OER Commons

from CIRAX - on Oct 26, 06:29pm