CIRAX

CIRAX: COL·LABORATORI INTERUNIVERSITARI DE RECURSOS D'APRENENTATGE EN XARXA La finalitat de CIRAX és ajudar al professorat de les universitats catalanes a esdevenir una comunitat educativa que utilitza de manera sistemàtica els recursos d’aprenentatge emmagatzemats en un repositori compartit, i que és actiu en la creació, actualització i compartició de recursos i metodologies per a l’aprenentatge. Una comunitat que té per objectiu la millora contínua de la qualitat docent i que progressa a partir de l’experiència i la pràctica reflexiva.
52 members | 99 affiliated resources
September 20th, 2013
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M2.3.2 Solución Reto (ejercicio 2)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.2.3.Subespacios vectoriales

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.1.2 Matrices: estructura

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.2.3.Subespacios vectoriales (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.1.2 Matrices: Estructura (ejercicio 1)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.3.1. Aplicaciones lineales 1/2

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.1.3 Matrices: propiedades

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.1.3 Matrices: propiedades(ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.3.1. Aplicaciones lineales 2/2

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3 2.Sistemas lineales

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.3.1. Aplicaciones lineales (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.3.2. Imagen y núcleo 1/2

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.3.2. Imagen y núcleo 2/2

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3 3.Polinomios: definición

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.3.1 Polinomios: definición (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.1.1 Complejos: definición (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.1.2 Complejos: propiedades

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M5.1.2 Complejos: propiedades (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am