CIRAX

CIRAX: COL·LABORATORI INTERUNIVERSITARI DE RECURSOS D'APRENENTATGE EN XARXA La finalitat de CIRAX és ajudar al professorat de les universitats catalanes a esdevenir una comunitat educativa que utilitza de manera sistemàtica els recursos d’aprenentatge emmagatzemats en un repositori compartit, i que és actiu en la creació, actualització i compartició de recursos i metodologies per a l’aprenentatge. Una comunitat que té per objectiu la millora contínua de la qualitat docent i que progressa a partir de l’experiència i la pràctica reflexiva.
52 members | 99 affiliated resources
September 20th, 2013
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M2.2.1 Módulo m (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Clàudia Sànchez

Clàudia Sànchez added Proyecto Descartes

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.3.2 Polinomios: grado

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.3.2 Polinomios: grado (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M2.2.3 Exponenciación Modular

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.3.3 División Euclídea

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M2.2.3 Exponenciación Modular (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.3.3 División euclídea (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.3.4 Raíces

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M2.2.4 Cálculo Inverso (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M3.3.4 Raíces (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.1.1 Plano Real 2/2

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.1.2. Producto escalar

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.1.2. Producto escalar(ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M2 3.Solución reto

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.1.3.Espacios vectoriales

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.2.1.Independencia lineal (ejercicio)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.2.1.Independencia lineal

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M2.3.2 Solución reto (ejercicio1)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M4.2.2.Dimensión y bases

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am