CIRAX

CIRAX: COL·LABORATORI INTERUNIVERSITARI DE RECURSOS D'APRENENTATGE EN XARXA La finalitat de CIRAX és ajudar al professorat de les universitats catalanes a esdevenir una comunitat educativa que utilitza de manera sistemàtica els recursos d’aprenentatge emmagatzemats en un repositori compartit, i que és actiu en la creació, actualització i compartició de recursos i metodologies per a l’aprenentatge. Una comunitat que té per objectiu la millora contínua de la qualitat docent i que progressa a partir de l’experiència i la pràctica reflexiva.
52 members | 99 affiliated resources
September 20th, 2013
Angel Gil
Ramon Masià

Ramon Masià added Curso de iniciación a las matemáticas

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Lídia Serrano
Vanesa Daza
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M1. Introducción: jugando con los números

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M1. 1 Los naturales: estructura y propiedades

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M1. 1 Los naturales estructuras: ejercicio

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M1. 2.2 Enteros División Entera (ejercicio 1)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M1. 2.2 Enteros: divisibilidad (ejercicio 1)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M1. 2.2 Enteros: divisibilidad (ejercicio 2)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M1. 2.2 Enteros: divisibilidad

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M1. 1.2 Naturales: Principio de inducción

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Vanesa Daza

Vanesa Daza added M1. 2.4 Enteros: MCD

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Ivan at WIRIS

Ivan at WIRIS added ACME

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
Ivan at WIRIS

Ivan at WIRIS added Fonaments matemàtics (OCW)

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
M. Rosa Estela

M. Rosa Estela added Vídeo-taller en trigonometría. Teoría

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
M. Rosa Estela

M. Rosa Estela added Vídeo-taller en trigonometría. Problema

to CIRAX - on Sep 20, 09:26am
M. Rosa Estela
M. Rosa Estela