Search Results (40)

View
Selected filters:
  • European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
BITESIZE Biology
Conditions of Use:
Read the Fine Print
Rating

BITESIZE Biology -- õppematerjale bioloogias. Mitmesuguste bioloogiateemade käsitlusi: tekst, skeemid ja animatsioone, ...

BITESIZE Biology -- õppematerjale bioloogias. Mitmesuguste bioloogiateemade käsitlusi: tekst, skeemid ja animatsioone, testid (The Biosphere, The World of Plants, Animal Survival, Investigating Cells, The Body in Action, Inheritance, Biotechnology…).

Material Type:
Assessment
Homework/Assignment
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Eesti lülijalgsed
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Eesti lülijalgsete (putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed ja hulkjalgsed) süstemaatiline ülevaade. Välisehitus, paljunemine ja ...

Eesti lülijalgsete (putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed ja hulkjalgsed) süstemaatiline ülevaade. Välisehitus, paljunemine ja ökoloogia, lisaks folkloorist. Ulatuslik illustreeritud materjal, viited jms. "Lülijalgsed" sobib nende selgrootute põhjalikuks tundmaõppimiseks, klassitunni illustreerimiseks ja muidugi lisainfo allikaks nii õpetajale kui õpilasele. Kindlasti saaks selle alusel korraldada tunde ka arvutiklassis, kuid siis peaks õpetaja leidma aega vastavad töölehed/küsimused ise koostada.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Eesti selgroogsed
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Interaktiivne õpiprogramm. Eestis leitud 484 selgroogsete loomade liigist on Eesti selgroogsete lehekülgedele ...

Interaktiivne õpiprogramm. Eestis leitud 484 selgroogsete loomade liigist on Eesti selgroogsete lehekülgedele paigutatud 283. Need on süstematiseeritud loomarühmade (kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad) lõikes. Lisaks loomarühmade ja liikide kirjeldustele on Eesti selgroogsed varustatud ka õpiülesannetega, liigi leidmist hõlbustab tähestikuline liiginimekiri. Programmist leiab veel vastava loomarühma üldiseloomustuse, Eestiga seotud teabe ning looduskaitsealuste liikide või bibliograafilise lisainfo leheküljed. Liigikirjelduste leheküljed on koostatud kahetasemelistena: esimesena avaneb üldine liigikirjeldus koos selle esindaja pildiga (viimasel klikkimine võimaldab pidil kujutatud looma suuremana vaadata), sealt edasi on võimalik jõuda konspektiivse täiendava infoni vastava liigi kohta.

Material Type:
Homework/Assignment
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Eesti taimed
Rating

Tegemist on interaktiivse õpiprogrammiga, mille informatiivne osa sisaldab 335 taime kirjeldust ning ...

Tegemist on interaktiivse õpiprogrammiga, mille informatiivne osa sisaldab 335 taime kirjeldust ning erinevate taimerühmade ja koosluste iseloomustusi. Programm on varustatud taimeliike ja kooslusi tutvustavate fotodega ning taimede ehitust ja paljunemist selgitavate joonistega. Õpiülesannete osa koosneb täiendavatest töölehtedest, elektroonilistest testidest ja taimede määramise programmist.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Evolutsioonilised seletused inimeste haigustele
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Evolutsioonilised vastused küsimusele miks me oleme haigustele vastuvõtlikud ja miks meie keha ...

Evolutsioonilised vastused küsimusele miks me oleme haigustele vastuvõtlikud ja miks meie keha ei tööta paremini võib tinglikult jaotada järgmistesse kategooriatesse: Kaitsereaktsioonid; Konfliktid teiste organismidega; Fülogeneetilisest pärandist ja disainikompromissidest tingitud piirangud; Kaugenemine evolutsioonilise adaptatsiooni keskkonnast; Geneetilised riukad (genetic quirks).

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Human Anatomy Online
Rating

Õpiprogramm inimese anatoomiast: selgitav tekst, illustratsioonid ja animatsioonid, otsingumootor. Elundkonna üldülevaate juurest ...

Õpiprogramm inimese anatoomiast: selgitav tekst, illustratsioonid ja animatsioonid, otsingumootor. Elundkonna üldülevaate juurest hiireklikiga järjest väiksemate osadeni. Abiks on seletav sõnastik, lisatud on huvipakkuvaid fakte, lehekülgedele on paigutatud ka lisaviiteid.Illustratsioone on palju, animatsioone kümmekond (sh südame ja kopsude töö, lihase kokkutõmbe mehhanism, helilainete liikumine kõrvas jm).

Material Type:
Game
Homework/Assignment
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Kõrv loodusesse - loodushelid ja helid looduses
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Loodushelid ja helid looduses. Veebilehed info ja illustratsioonidega vastavatest liikidest, võimalik kuulata ...

Loodushelid ja helid looduses. Veebilehed info ja illustratsioonidega vastavatest liikidest, võimalik kuulata helindeid. Kõrv loodusesse kasutab kahte erinevat kokkusurutud helifaili formaati: mp3 ja real audio. Üldjuhul võimaldab mp3-formaat paremat kvaliteeti, kuid faili maht on suur. Real audio on väiksema failimahuga, kuid sellega kaasneb kehvem kvaliteet. Aeglase ühenduse korral on seetõttu otstarbekam valida real audio helindid. Kiirema ühenduse korral tasub kuulata parema kvaliteediga mp3 helindeid. Mõned helindid on siiski toodud ka wav-failidena, mis tähendab, et heli kõlab just sellisena, nagu ta lindistati, kuid selle võrgust mahalaadimine võtab kauem aega. Wav-formaati on kasutatud sihktiivaliste häälte puhul, kuna teised formaadid kippusid neid liigselt moonutama. Helid, mida võiks kuulata ka kõrvailu pärast, on enamasti stereohelidena, mis tähendab samuti suuremat mahtu ja pikemat laadimisaega.

Material Type:
Lecture Notes
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Küsimustepank gümnaasiumibioloogias
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Gümnaasiumibioloogia õppekava 1., 2. ja 3. kursuse (IV kooliaste) teemadele vastavate küsimuste ...

Gümnaasiumibioloogia õppekava 1., 2. ja 3. kursuse (IV kooliaste) teemadele vastavate küsimuste koostamisel on silmas peetud õpilase kõrgemate mõtlemistasandite arendamist, aga ka põnevama ja mõtlemapaneva teabe lisamist. Nii oodatakse küsimustepanga ülesannete lahendajalt infost arusaamise, selle rakendamise ja seostamise, analüüsimise ja sünteesimise ning bioloogiliste protsesside toimumiskäigu prognoosimisoskust.

Material Type:
Homework/Assignment
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU
Loengukonspektid evolutsioonist
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Evolutsiooni loengutes üliõpilastele antakse ülevaade kohastumisest, liigi mõistest, liigitekkest, looduslikust valikust jms. ...

Evolutsiooni loengutes üliõpilastele antakse ülevaade kohastumisest, liigi mõistest, liigitekkest, looduslikust valikust jms. Mitmeid selgitavaid näiteid, näiteks ristumisbarjääridest liigitekkel. Autoripoolsed pealkirjad alapeatükkidele: Evolutsiooni idee teke ja areng; Adaptatsioon,liik, liikidevahelised erinevused; Looduslik valik; Fossiilid, makroevolutsioonilised muutused; Liigiteke, evolutsiooniline BioGeo; Fülogeneesi rekonstrueerimine. Arusaadava esituse tõttu sobib hästi kasutamiseks ka gümnaasiumis.

Material Type:
Reading
Provider:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider Set:
TLU