Search Results (194)

View
Selected filters:
  • CIRAX
M0 Vídeo de presentación del MOOC "Descodificando álgebra"
Rating

Presentació del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF Este video ...

Presentació del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Este video es la presentación del MOOC "Descodificando álgebra" de la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona.Los estudiantes del MOOC, pueden ver este video en su Módulo 0.

Material Type:
Lesson Plan
Syllabus
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M1. 2.2 Enteros: divisibilidad (ejercicio 1)
Rating

Dins el MOOC "Descodificando álgebra", Mòdul 1: jugando con los números. Escola ...

Dins el MOOC "Descodificando álgebra", Mòdul 1: jugando con los números. Escola Superior Politècnica, UPF
Exercici sobre la divisibilitat dels nombres enters

Material Type:
Homework/Assignment
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M1 3.1 Racionales: estructura (ejercicio 1)
Rating

Exercici corresponent al Mòdul1 "Jugando con los números" del MOOC "Descodificando álgebra". ...

Exercici corresponent al Mòdul1 "Jugando con los números" del MOOC "Descodificando álgebra". Escola Superior Politècnica, UPF
Exercici sobre els números racionals: la fracció irreductible

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M3.1.2 Matrices: Estructura (ejercicio 1)
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola ...

Dins el mòdul 3 "Compartiendo secretos" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Excercici sobre operacions amb matrius

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Unitat 1. Potències i logaritmes
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Curs d'anivellament per als alumnes de primer curs de la Universitat de ...

Curs d'anivellament per als alumnes de primer curs de la Universitat de Vic
Teoria i exercicis sobre les potències i els logaritmes. Definició, propietats, potències i radicals, logaritmes decimals i neperians

Material Type:
Homework/Assignment
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Montserrat Corbera
UVIC, Universitat de Vic
Vladimir Zaiats
Curs Introducció a les Matemàtiques Facultat Economia (CIM) UPF (Guia 1)
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Presentació amb teoria i exercicis sobre: operacions amb reals, propietats de les ...

Presentació amb teoria i exercicis sobre: operacions amb reals, propietats de les fraccions, operacions amb decimals, propietat distributiva i factor comú, arrels quadrades, potències. Primer dia del curs introductori. Material bàsic.

Material Type:
Activity/Lab
Homework/Assignment
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Angel Gil
Joan Miralles
Pelegri Viader
Ramon Villanova
UPF, Universitat Pompeu Fabra
M1. 2.2 Enteros División Entera (ejercicio 1)
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Dins el Mòdul1, Jugando con los números del MOOC "Descodificando álgebra", Escola ...

Dins el Mòdul1, Jugando con los números del MOOC "Descodificando álgebra", Escola Superior Politècnica, UPF
Presentamos un ejercicio sobre la división entera en los números enteros, para el Módulo 1, Jugando con los números, del MOOC "Descodificando álgebra"

Material Type:
Homework/Assignment
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M2.3.2 Solución reto (ejercicio1)
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Dins el mòdul 2 "Cifrando mensajes" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola ...

Dins el mòdul 2 "Cifrando mensajes" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Exercici sobre la solució repte (part 1)

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
Disseny d’Organitzacions Didàctiques per connectar les Matemàtiques del Batxillerat amb les del 1er cicle d’Economia i Empresa
Rating

Treball de DEA centrat en els cursos de Matemàtiques Zero i la ...

Treball de DEA centrat en els cursos de Matemàtiques Zero i la transició secundària-universitat. Aproximació des de la teoria antropològica del didàctic

Subject:
Mathematics
Material Type:
Data Set
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Josep Gascón
Lidia Serrano
Marianna Bosch
URL, Universitat Ramon Llull, IQS Facultat d'Economia
M1. Introducción: jugando con los números
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Video de introducción al Módulo 1, Jugando con los números, del MOOC ...

Video de introducción al Módulo 1, Jugando con los números, del MOOC "Descodificando álgebra", Escola Politècnica Superior, UPF.
Introducción del M1 Jugando con los números. Estructura, propiedades de los núomeros y notación matemática

Material Type:
Teaching/Learning Strategy
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M1. 1 Los naturales estructuras: ejercicio
Conditions of Use:
Remix and Share
Rating

Dins el Mòdul 1, Jugando con los números, del MOOC "Descodificando álgebra", ...

Dins el Mòdul 1, Jugando con los números, del MOOC "Descodificando álgebra", Escola Superior Politècnica, UPF
Presentación de un ejercicio de ejemplo sobre las estructuras de la números naturales, del Módulo 1, Jugando con los números, del MOOC Descodificando álgebra

Material Type:
Homework/Assignment
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M1. 1.2 Naturales: Principio de inducción
Rating

Este material corresponde al curso "Descodificando álgebra", en su Módulo 1: Jugando ...

Este material corresponde al curso "Descodificando álgebra", en su Módulo 1: Jugando con los números, presentando el principio de inducción, en los números naturales. Escola Superior Politècnica, UPF
Presentación del principio de inducción

Material Type:
Homework/Assignment
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M1. 1.2 Naturales: Principio de inducción (ejercicio)
Rating

Dins el mòdul 1 "Jugando con los números" del MOOC "Descodificando álgebra" ...

Dins el mòdul 1 "Jugando con los números" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Exercici sobre el mètode d'inducció en els nombres naturals

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M4.3.1. Aplicaciones lineales 1/2
Rating

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola ...

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
introduir les aplicacions lineals que són funcions d'un espai vectorial a altres i relació que tenen amb les matrius

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M4.3.2. Imagen y núcleo 1/2
Rating

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola ...

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Subespais associats a les aplicacions lineals, definició de nucli i imatge, definció d'aplicació lineal que correspon una simetria axial. Primera part de Kerlm

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M4.1.1 Plano Real 1/2
Rating

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola ...

Dins el mòdul 4 "Corrigiendo errores" del MOOC "Descodificando álgebra" de l'Escola Superior Politècnica, UPF
Presentació del pla real, interpretació geomètrica, els vectors (suma vectorial, multiplicació escalar)

Material Type:
Homework/Assignment
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M1. 2 Números enteros: estructura y propiedades
Rating

Vídeo sobre las estructuras de los números enteros, en el Módulo 1, ...

Vídeo sobre las estructuras de los números enteros, en el Módulo 1, Jugando con los números, del MOOC "Descodificando álgebra". Escola Superior Politècnica, UPF
Presentación sobre los números enteros: propiedades y estructuras

Material Type:
Homework/Assignment
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M1. 2.1 Enteros: estructura y propiedades
Rating

Vídeo sobre las estructuras de los números enteros, en el Módulo 1, ...

Vídeo sobre las estructuras de los números enteros, en el Módulo 1, Jugando con los números, del MOOC "Descodificando álgebra". Escola Superior Politècnica, UPF

Material Type:
Lecture
Unit of Study
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández
M1. 2.2 Enteros: divisibilidad
Rating

Vídeo sobre la divisibilidad de los números enteros, en el Módulo 1, ...

Vídeo sobre la divisibilidad de los números enteros, en el Módulo 1, Jugando con los números, del MOOC "Descodificando álgebra". Escola Superior Politècnica, UPF
Presentación sobre los números enteros, revisión del concepto de divisibilidad

Material Type:
Homework/Assignment
Provider:
CIRAX
Provider Set:
Fonaments de matemàtiques
Author:
Nikolaos Makriyannis
UPF, Universitat Pompeu Fabra
Vanesa Daza Fernández