Keywords: Slagzinnen (1)

save
save to

Please log in to save materials.

selected filters:
Jongerentaal in Frankrijk: "Un bac S ou un bac ES?"
Remix and Share

Jongerentaal in Frankrijk: "Un bac S ou un bac ES?"

Op het einde van deze les kun je enkele uitdrukkingen in jongerentaal ... (more)

Op het einde van deze les kun je enkele uitdrukkingen in jongerentaal en veelgebruikte afkortingen eigen aan het Franse schoolsysteem associƫren met de juiste betekenis. Typische slagzinnen van de jeugd vertellen meer over het onderwijssysteem in Frankrijk, dat zeer verschillend is van de onze. (less)

Subject:
Humanities
Material Type:
Activities and Labs
Provider:
KlasCement
Provider Set:
KlasCement
Author:
Vlaams Ministerie Van Onderwijs En Vorming
2002 llaF ,gnivloS melborP gnireenignE dna sretupmoC ot noitcudortnI

2002 llaF ,gnivloS melborP gnireenignE dna sretupmoC ot noitcudortnI

.desu si egaugnal gnimmargorp avaJ ehT .gninnalp dna ,tnemeganam ,ecneics ,gnireenigne ni ... (more)

.desu si egaugnal gnimmargorp avaJ ehT .gninnalp dna ,tnemeganam ,ecneics ,gnireenigne ni smelborp gnivlos rof seuqinhcet gnipoleved no si sisahpmE .scipot decnavda detceles dna scihparg retupmoc ,gnihcraes dna gnitros ,serutcurts atad ,sdohtem laciremun ,secafretni resu lacihparg ,stpecnoc gnimmargorp revoc smelborp gnimmargorp ylkeeW .esruoc eht fo sucof eht si tnempoleved dna ngised erawtfos detneiro-tcejbO .snoitacilppa cifitneics dna gnireenigne rof sdohtem lanoitatupmoc dna tnempoleved erawtfos latnemadnuf stneserp esruoc sihT (less)