Keywords: Üldõpetus (18)

save
save to

Please log in to save materials.

selected filters:
Elektroonilised töölehed II klassile integreeritud arvutitundide läbiviimiseks
Remix and Share

Elektroonilised töölehed II klassile integreeritud arvutitundide läbiviimiseks

Töölehed on valminud reaalsest vajadusest muuta lastele arvitunnid huvitavamaks ning efektiivsemaks teiste ... (more)

Töölehed on valminud reaalsest vajadusest muuta lastele arvitunnid huvitavamaks ning efektiivsemaks teiste ainetundide suhtes. Arvutialased teadmised on integreeritud teiste õppeainetega. Töölehed on valminud praktilise töö käigus, mida 2. klassi lapsed lahendasid koolis ainetunni raames arvutiklassis ja ka väljaspool seda. Töölehed on jaotatud õppenädalate kaupa, iga nädala jaoks on koostatud kolme õppeaine töölehed. Igasse õppenädalasse kuulub matemaatika tööleht, mis on paljudel juhtudel üles ehitatud testi põhimõttel. Õpilane saab koheselt tagasisidet lahenduse õigsusest. Teiseks õppeaineks on emakeel, mille lõpus on õpitu kordamiseks reeglid. Õpilase ülesanne on need meelde tuletada ning seejärel kontrollida taas tehtud harjutust ja parandada vajadusel vead. Ei puudu ka loodusõpetuse ja koduloo töölehed, mis on integreeritud emakeelega. (less)

Subject:
Humanities
Mathematics and Statistics
Material Type:
Homework and Assignments
Provider:
Koolielu, Education System of Estonia
Provider Set:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Integreeritud õppematerjalid
Remix and Share

Integreeritud õppematerjalid

Kodulehekülg, mis sisaldab erinevate õppeainete töölehti, esitlusi, elektroonilisi teste, ristsõnu, pildimaterjali, huvitavaid ... (more)

Kodulehekülg, mis sisaldab erinevate õppeainete töölehti, esitlusi, elektroonilisi teste, ristsõnu, pildimaterjali, huvitavaid linke ja õpiotstarbelisi mänge ning palju muud põnevat, mis aitab ainetundi huvitavamaks muuta. Materjal on mõeldud kasutamiseks I ja II kooliastmes. Sobib kasutada ka lasteaias. (less)

Subject:
Humanities
Mathematics and Statistics
Social Sciences
Material Type:
Homework and Assignments
Provider:
Koolielu, Education System of Estonia
Provider Set:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Mõmmikud, Mesikäpp ja Puhh
Remix and Share

Mõmmikud, Mesikäpp ja Puhh

Kodulehekülg, millelt saab lühiülevaade sokolaadi valmistamisest, numbrite loendamisest, värvide õppimisest, muusikast ja ... (more)

Kodulehekülg, millelt saab lühiülevaade sokolaadi valmistamisest, numbrite loendamisest, värvide õppimisest, muusikast ja eneseväljendamisest. (less)

Subject:
Arts
Humanities
Social Sciences
Material Type:
Activities and Labs
Provider:
Koolielu, Education System of Estonia
Provider Set:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Ohutus veekogude ääres
Remix and Share

Ohutus veekogude ääres

Materjal on mõeldud ohutu käitumise õpetamiseks veekogude ääres. Töö sisaldab ühe õppetunni ... (more)

Materjal on mõeldud ohutu käitumise õpetamiseks veekogude ääres. Töö sisaldab ühe õppetunni materjale: esitlust tunni ilmestamiseks ja lapse töölehte. (less)

Subject:
Humanities
Social Sciences
Material Type:
Homework and Assignments
Provider:
Koolielu, Education System of Estonia
Provider Set:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
2002 llaF ,gnivloS melborP gnireenignE dna sretupmoC ot noitcudortnI

2002 llaF ,gnivloS melborP gnireenignE dna sretupmoC ot noitcudortnI

.desu si egaugnal gnimmargorp avaJ ehT .gninnalp dna ,tnemeganam ,ecneics ,gnireenigne ni ... (more)

.desu si egaugnal gnimmargorp avaJ ehT .gninnalp dna ,tnemeganam ,ecneics ,gnireenigne ni smelborp gnivlos rof seuqinhcet gnipoleved no si sisahpmE .scipot decnavda detceles dna scihparg retupmoc ,gnihcraes dna gnitros ,serutcurts atad ,sdohtem laciremun ,secafretni resu lacihparg ,stpecnoc gnimmargorp revoc smelborp gnimmargorp ylkeeW .esruoc eht fo sucof eht si tnempoleved dna ngised erawtfos detneiro-tcejbO .snoitacilppa cifitneics dna gnireenigne rof sdohtem lanoitatupmoc dna tnempoleved erawtfos latnemadnuf stneserp esruoc sihT (less)