Keywords: Verzekering (4)

save
save to

Please log in to save materials.

selected filters:
Een reisverzekering afsluiten

Een reisverzekering afsluiten

De student luistert naar een uitleg over reisverzekeringen. Na het beluisteren van ... (more)

De student luistert naar een uitleg over reisverzekeringen. Na het beluisteren van het geluidsfragment moet de student: - de betekenis van woorden afleiden uit de context; - de hoofdgedachte uit het gesprek achterhalen; - technieken opsommen die de spreker gebruikt om zijn verhaal boeiend en duidelijk te maken voor het publiek. (less)

Subject:
Humanities
Material Type:
Activities and Labs
Collection:
KlasCement
Provider:
KlasCement
Author:
Vlaams Ministerie Van Onderwijs En Vorming
Remix and Share
2002 llaF ,gnivloS melborP gnireenignE dna sretupmoC ot noitcudortnI

2002 llaF ,gnivloS melborP gnireenignE dna sretupmoC ot noitcudortnI

.desu si egaugnal gnimmargorp avaJ ehT .gninnalp dna ,tnemeganam ,ecneics ,gnireenigne ni ... (more)

.desu si egaugnal gnimmargorp avaJ ehT .gninnalp dna ,tnemeganam ,ecneics ,gnireenigne ni smelborp gnivlos rof seuqinhcet gnipoleved no si sisahpmE .scipot decnavda detceles dna scihparg retupmoc ,gnihcraes dna gnitros ,serutcurts atad ,sdohtem laciremun ,secafretni resu lacihparg ,stpecnoc gnimmargorp revoc smelborp gnimmargorp ylkeeW .esruoc eht fo sucof eht si tnempoleved dna ngised erawtfos detneiro-tcejbO .snoitacilppa cifitneics dna gnireenigne rof sdohtem lanoitatupmoc dna tnempoleved erawtfos latnemadnuf stneserp esruoc sihT (less)

Subject:
Science and Technology
Material Type:
Assessments
Full Course
Homework and Assignments
Lecture Notes
Syllabi
Collection:
MIT OpenCourseWare
Provider:
M.I.T.
Author:
George Kocur
Remix and Share