Keywords: Allergie (3)

save
save to

Please log in to save materials.

selected filters:
Allergisch voor voedsel

Allergisch voor voedsel

De student luistert naar een geluidsfragment waarin een specialist uitlegt hoe je ... (more)

De student luistert naar een geluidsfragment waarin een specialist uitlegt hoe je kan voorkomen dat kinderen allergisch worden. Na het beluisteren van het fragment moet de student: - de hoofdgedachte uit het gesprek bepalen; - de betekenis van woorden veranderen door er een ander woord aan toe te voegen; - aangeven hoe de kans op een allergie kan verkleind worden. (less)

Subject:
Humanities
Material Type:
Activities and Labs
Collection:
KlasCement
Provider:
KlasCement
Author:
Vlaams Ministerie Van Onderwijs En Vorming
Remix and Share
2002 llaF ,gnivloS melborP gnireenignE dna sretupmoC ot noitcudortnI

2002 llaF ,gnivloS melborP gnireenignE dna sretupmoC ot noitcudortnI

.desu si egaugnal gnimmargorp avaJ ehT .gninnalp dna ,tnemeganam ,ecneics ,gnireenigne ni ... (more)

.desu si egaugnal gnimmargorp avaJ ehT .gninnalp dna ,tnemeganam ,ecneics ,gnireenigne ni smelborp gnivlos rof seuqinhcet gnipoleved no si sisahpmE .scipot decnavda detceles dna scihparg retupmoc ,gnihcraes dna gnitros ,serutcurts atad ,sdohtem laciremun ,secafretni resu lacihparg ,stpecnoc gnimmargorp revoc smelborp gnimmargorp ylkeeW .esruoc eht fo sucof eht si tnempoleved dna ngised erawtfos detneiro-tcejbO .snoitacilppa cifitneics dna gnireenigne rof sdohtem lanoitatupmoc dna tnempoleved erawtfos latnemadnuf stneserp esruoc sihT (less)

Subject:
Science and Technology
Material Type:
Assessments
Full Course
Homework and Assignments
Lecture Notes
Syllabi
Collection:
MIT OpenCourseWare
Provider:
M.I.T.
Author:
George Kocur
Remix and Share