Keywords: Üldõpetus (18)

save
save to

Please log in to save materials.

selected filters:
Elektroonilised töölehed II klassile integreeritud arvutitundide läbiviimiseks

Elektroonilised töölehed II klassile integreeritud arvutitundide läbiviimiseks

Töölehed on valminud reaalsest vajadusest muuta lastele arvitunnid huvitavamaks ning efektiivsemaks teiste ... (more)

Töölehed on valminud reaalsest vajadusest muuta lastele arvitunnid huvitavamaks ning efektiivsemaks teiste ainetundide suhtes. Arvutialased teadmised on integreeritud teiste õppeainetega. Töölehed on valminud praktilise töö käigus, mida 2. klassi lapsed lahendasid koolis ainetunni raames arvutiklassis ja ka väljaspool seda. Töölehed on jaotatud õppenädalate kaupa, iga nädala jaoks on koostatud kolme õppeaine töölehed. Igasse õppenädalasse kuulub matemaatika tööleht, mis on paljudel juhtudel üles ehitatud testi põhimõttel. Õpilane saab koheselt tagasisidet lahenduse õigsusest. Teiseks õppeaineks on emakeel, mille lõpus on õpitu kordamiseks reeglid. Õpilase ülesanne on need meelde tuletada ning seejärel kontrollida taas tehtud harjutust ja parandada vajadusel vead. Ei puudu ka loodusõpetuse ja koduloo töölehed, mis on integreeritud emakeelega. (less)

Subject:
Humanities
Mathematics and Statistics
Material Type:
Homework and Assignments
Collection:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider:
Koolielu, Education System of Estonia
Remix and Share
Integreeritud õppematerjalid

Integreeritud õppematerjalid

Kodulehekülg, mis sisaldab erinevate õppeainete töölehti, esitlusi, elektroonilisi teste, ristsõnu, pildimaterjali, huvitavaid ... (more)

Kodulehekülg, mis sisaldab erinevate õppeainete töölehti, esitlusi, elektroonilisi teste, ristsõnu, pildimaterjali, huvitavaid linke ja õpiotstarbelisi mänge ning palju muud põnevat, mis aitab ainetundi huvitavamaks muuta. Materjal on mõeldud kasutamiseks I ja II kooliastmes. Sobib kasutada ka lasteaias. (less)

Subject:
Humanities
Mathematics and Statistics
Social Sciences
Material Type:
Homework and Assignments
Collection:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider:
Koolielu, Education System of Estonia
Remix and Share
Mõmmikud, Mesikäpp ja Puhh

Mõmmikud, Mesikäpp ja Puhh

Kodulehekülg, millelt saab lühiülevaade sokolaadi valmistamisest, numbrite loendamisest, värvide õppimisest, muusikast ja ... (more)

Kodulehekülg, millelt saab lühiülevaade sokolaadi valmistamisest, numbrite loendamisest, värvide õppimisest, muusikast ja eneseväljendamisest. (less)

Subject:
Arts
Humanities
Social Sciences
Material Type:
Activities and Labs
Collection:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider:
Koolielu, Education System of Estonia
Remix and Share
Ohutus veekogude ääres

Ohutus veekogude ääres

Materjal on mõeldud ohutu käitumise õpetamiseks veekogude ääres. Töö sisaldab ühe õppetunni ... (more)

Materjal on mõeldud ohutu käitumise õpetamiseks veekogude ääres. Töö sisaldab ühe õppetunni materjale: esitlust tunni ilmestamiseks ja lapse töölehte. (less)

Subject:
Humanities
Social Sciences
Material Type:
Homework and Assignments
Collection:
European Schoolnet Learning Resource Exchange (LRE)
Provider:
Koolielu, Education System of Estonia
Remix and Share
2002 llaF ,gnivloS melborP gnireenignE dna sretupmoC ot noitcudortnI

2002 llaF ,gnivloS melborP gnireenignE dna sretupmoC ot noitcudortnI

.desu si egaugnal gnimmargorp avaJ ehT .gninnalp dna ,tnemeganam ,ecneics ,gnireenigne ni ... (more)

.desu si egaugnal gnimmargorp avaJ ehT .gninnalp dna ,tnemeganam ,ecneics ,gnireenigne ni smelborp gnivlos rof seuqinhcet gnipoleved no si sisahpmE .scipot decnavda detceles dna scihparg retupmoc ,gnihcraes dna gnitros ,serutcurts atad ,sdohtem laciremun ,secafretni resu lacihparg ,stpecnoc gnimmargorp revoc smelborp gnimmargorp ylkeeW .esruoc eht fo sucof eht si tnempoleved dna ngised erawtfos detneiro-tcejbO .snoitacilppa cifitneics dna gnireenigne rof sdohtem lanoitatupmoc dna tnempoleved erawtfos latnemadnuf stneserp esruoc sihT (less)

Subject:
Science and Technology
Material Type:
Assessments
Full Course
Homework and Assignments
Lecture Notes
Syllabi
Collection:
MIT OpenCourseWare
Provider:
M.I.T.
Author:
George Kocur
Remix and Share